Jubilerend WTC/e Brainport brengt de (zaken)wereld aan tafel

Jubilerend WTC/e Brainport brengt de (zaken)wereld aan tafel

40 jaar World Trade Center Eindhoven Brainport. Deze mijlpaal werd gevierd met een inspirerend diner in de terminal van Eindhoven Airport. Een avond waar natuurlijk even stil werd gestaan bij het verleden, maar waar de blik toch vooral op de toekomst gericht was. Of zoals Lars van der Hoorn van der Hoorn het in zijn openingswoord  kort en krachtig verwoorde: “In een tijd waarin het aanbod van  businessclubs en netwerken groot is, is de vraag die je je als netwerk moet stellen: waar kunnen wij een toegevoegde waarde creëren.”

WTCE verbinder in internationaal verband
Lars Van der Hoorn: “Als we kijken naar het WTC/e Brainport zien we een sterk netwetwerk van betrokken ondernemers, die elkaar weten te vinden, maar is het vooral ook de internationale kennis en het wereldwijde internationale WTC netwerk dat het WTC/e Brainport onderscheidend maakt. We kunnen en willen als verbinder een belangrijke rol spelen in de internationaal georiënteerde Brainport. Onze missie: we brengen de hele wereld bij u aan tafel. Op locatie, maar zeker ook via de digitale snelweg. Als Covid-19 ons namelijk iets geleerd heeft, is dat de wereld digitaal binnen handbereik ligt. En daar kan het WTC/e Brainport dankzij het wereldwijde netwerk een belangrijke rol in spelen, maar ook door een verbinder te zijn tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de Brainport Regio.”

WTCE verbinder in internationaal verband
Lars Van der Hoorn: “Als we kijken naar het WTC/e Brainport zien we een sterk netwetwerk van betrokken ondernemers, die elkaar weten te vinden, maar is het vooral ook de internationale kennis en het wereldwijde internationale WTC netwerk dat het WTC/e Brainport onderscheidend maakt. We kunnen en willen als verbinder een belangrijke rol spelen in de internationaal georiënteerde Brainport. Onze missie: we brengen de hele wereld bij u aan tafel. Op locatie, maar zeker ook via de digitale snelweg. Als Covid-19 ons namelijk iets geleerd heeft, is dat de wereld digitaal binnen handbereik ligt. En daar kan het WTC/e Brainport dankzij het wereldwijde netwerk een belangrijke rol in spelen, maar ook door een verbinder te zijn tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de Brainport Regio.”

Gemeente Eindhoven regio bij elkaar houden
De Triple Helix, de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen is het model waar nieuwbakken burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem zich ook zeker in kon vinden. In het vraaggesprek dat hij op deze avond had met moderator Simone van Trier benadrukte hij het unieke karakter van de samenwerking, maar voegde daar in zijn rol van Burgemeester nog een vierde partner aan toe: de samenleving.  “Ik hoor natuurlijk ook de geluiden van critici die vinden dat de sterke economische groei ten koste gaat van de samenleving. De woningmarkt staat onder druk, de bereikbaarheid laat te wensen over, de maatschappelijke ongelijkheid groeit en we moeten de samenleving ook vooral veilig en leefbaar houden. Wij sluiten onze ogen zeker niet voor deze geluiden en trekken daarom samen met de partners in de Triple Helix op om zaken te verbeteren. Zo hebben we onlangs met succes gelobbyd in Den Haag voor een investering om de bereikbaarheid te verbeteren. Dat doen we dan samen met bedrijven als ASML en VDL. Die ook letterlijk hun financiële bijdrage leveren aan deze plannen. Ik kan u zeggen dat is uniek en dat wordt door de politiek ook zo ervaren. Met als gevolg dat de plannen nu gerealiseerd kunnen gaan worden. En dit is slechts één voorbeeld. Weet dat wij als grootste gemeente in de Brainport onze verantwoordelijkheid voelen en nemen om de regio bij elkaar te houden. Daarvoor maken we ook een verbeterslag binnen onze eigen organisatie. We bewaken samen met onze partners de balans tussen de economische groei en  de leefbaarheid in de samenleving, De Brainport is van iedereen en iedereen kan en mag daarvan profiteren.”

ASML Global citizen, Good neighbour
Dat hij daar niet alleen in staat, bleek toen Peter Wennink, in zijn rol van keynote-spreker, het woord nam. In een boeiend betoog nam hij de ondernemers in de zaal mee in de ongebreidelde groei van ASML die in 2030 naar verwachting zal leiden tot een verdriedubbeling van de omzet.

Wennink: “De vraag is niet of we groeien, maar de uitdaging is hoe we de groei op een verantwoorde wijze kunnen managen. De chipproductie zal wereldwijd toenemen en de vraag naar onze machines evenredig hard meestijgen. De uitdaging voor ASML is hoe we de productie schaalbaar kunnen maken. Dat betekent niet alleen meer hooggekwalificeerde mensenkracht, maar ook verregaande automatisering van processen met behoud en verbetering van kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Deze processen van professionalisering willen we ook bij onze ketenpartners zien en waar mogelijk ondersteunen we hen daarin. Dat is niet alleen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen, maar ook om als ASML en regio een relevante, mondiale speler te blijven.”

Ook Wennink beseft dat er een balans moet zijn tussen economische groei en een leefbare samenleving. “De Brainport moet een regio zijn waar het niet alleen goed werken, maar ook goed wonen en leven is. Dus hebben we ook programma’s waarmee we onderwijs, cultuur en sport ondersteunen. We willen niet alleen een ‘global citizen’ zijn, maar ook ‘a good neighbour’. En dat kan alleen als we de samenwerking zoeken met onze partners in de Triple Helix en partners als het WTC/e Brainport. Samen trekken we op in de wereld die steeds verandert, maar die wel het speelveld is van iedereen die woont, werkt en leeft in de Brainport Regio.”

ASML Global citizen, Good neighbour
Dat hij daar niet alleen in staat, bleek toen Peter Wennink, in zijn rol van keynote-spreker, het woord nam. In een boeiend betoog nam hij de ondernemers in de zaal mee in de ongebreidelde groei van ASML die in 2030 naar verwachting zal leiden tot een verdriedubbeling van de omzet.

Wennink: “De vraag is niet of we groeien, maar de uitdaging is hoe we de groei op een verantwoorde wijze kunnen managen. De chipproductie zal wereldwijd toenemen en de vraag naar onze machines evenredig hard meestijgen. De uitdaging voor ASML is hoe we de productie schaalbaar kunnen maken. Dat betekent niet alleen meer hooggekwalificeerde mensenkracht, maar ook verregaande automatisering van processen met behoud en verbetering van kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Deze processen van professionalisering willen we ook bij onze ketenpartners zien en waar mogelijk ondersteunen we hen daarin. Dat is niet alleen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen, maar ook om als ASML en regio een relevante, mondiale speler te blijven.”

Ook Wennink beseft dat er een balans moet zijn tussen economische groei en een leefbare samenleving. “De Brainport moet een regio zijn waar het niet alleen goed werken, maar ook goed wonen en leven is. Dus hebben we ook programma’s waarmee we onderwijs, cultuur en sport ondersteunen. We willen niet alleen een ‘global citizen’ zijn, maar ook ‘a good neighbour’. En dat kan alleen als we de samenwerking zoeken met onze partners in de Triple Helix en partners als het WTC/e Brainport. Samen trekken we op in de wereld die steeds verandert, maar die wel het speelveld is van iedereen die woont, werkt en leeft in de Brainport Regio.”

In een korte toespraak vanuit New York feliciteerde Robin van Puyenbroeck namens de WTC Association de leden en het bestuur en gaf aan WTC/e Brainport als en goed voorbeeld te zien van een modern WTC. Complimenten die door de aanwezigen met graagte werden aanvaard in de wetenschap dat alle ingrediënten voor een succesvolle weg naar 50 jaar WTC/e Brainport aanwezig zijn.

Aloys Putmans werd benoemd tot erelid voor zijn verdienste in het bestuur van het WTC/e Brainport.

Aloys Putmans werd benoemd tot erelid voor zijn verdienste in het bestuur van het WTC/e Brainport.

Willy van de Kerkhof werd benoemd tot Ambassadeur van het WTC/e Brainport. Willy was 16 jaar voorzitter en boegbeeld van het WTC/e Brainport.

Het was een sfeervolle avond!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan